Visual Studio Live Share một trải nghiệm tuyệt vời về pair programming

0
1427

Microsoft tiếp tục đưa ra một công cụ tất cả trong một cho devops và nền tản phát triển di động Visual Studio Live Share. Tool cho phép lập trình viên, sử dụng Visual Studio 2017 hoặc Visual Studio Code để cùng làm việc với nhau theo thời gian thực! Đăng ký tại đây để có nhận cập nhật bản preview từ MS nhé .

Hợp tác là rất quan trọng đối với nhiều developer. Có view độc lập nhìn xem xét lỗi có vấn đề có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc đó; khai thác kiến thức của một developer dày dạn là một nguồn tham khảo quan trọng của đào tạo và huấn luyện. Nhiều developer ủng hộ pair programming, một môi trường phát triển mà nơi đó hai developer chia sẽ việc sử dụng bàn phiếm để coding luân phiên nha , nhưng hầu hết đều bất tiện.

Live Share là giải pháp của Microsoft. Nó cung cấp trải nghiệm mới khi bạn sử dụng Visual Studio và Visual Studio Code (hiện tại chỉ có trên JavaScript, TypeScript và C #); mỗi người có thể thấy con trỏ và văn bản được highlight của người kia; mỗi người có thể thực hiện chỉnh sửa – xa hơn, có thể chia sẽ việc debugging.

Comments

comments