Testing View point

0
249

Test viewpoint là tập hợp những quan điểm được dùng để xem xét các chức năng hoạt động của ứng dụng hoặc thiết bị phần cứng liên quan đến ứng dụng xem hoạt động của ứng dụng đó có đúng theo như yêu cầu hay không.

Comments

comments