Chạy nhiều tài khoản Skype cùng một lúc trên PC?

0
920

Bạn có thể chạy nhiều tài khoản Skype trên máy tính cùng một lúc. Điều này có thể hữu ích nếu bạn có, ví dụ, một tài khoản Skype bạn sử dụng cho công việc và một tài khoản khác chỉ để sử dụng cá nhân. Nếu bạn muốn đăng nhập vào cả hai tài khoản cùng một lúc, bạn cần phải bắt đầu một phiên bản Skype mới.

Lưu ý rằng nếu bạn có nhiều phiên bản Skype đang chạy, bạn có thể cần phải sử dụng Trình quản lý Tác vụ để đóng Skype.

Để chạy một phiên bản Skype khác trên máy tính để bàn Windows:

1. Nhấn đồng thời các phím Windows và R trên bàn phím.
2. Trong cửa sổ Run, gõ %programfiles (x86)%/skype/phone/ và nhấn OK.
Nếu bạn gặp lỗi, hãy thử nhập %programfiles%/skype/phone/ trong cửa sổ Run.

3.Nhấn chuột phải vào tập tin Skype.exe và chọn Send to> Desktop (tạo shortcut).

4. Tìm shortcut bạn vừa tạo trên desktop, sau đó nhấp chuột phải vào shortcut và chọn Properties.

5. Trên tab Shortcut, ở Target thêm /secondary vào cuối đường dẫn. Target bây giờ “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary (hoặc “C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary nếu bạn đang chạy hệ 64 bit).

6. Nhấp vào OK. Bây giờ bạn bấm đúp vào Skype trên màn hình của bạn, nó sẽ mở ra một phiên bản Skype khác.

Nguồn: Skype

Comments

comments