Thứ Tư, Tháng Một 22, 2020

Testing View point

Test viewpoint là tập hợp những quan điểm được dùng để xem xét các chức năng hoạt động của ứng dụng hoặc...

Tổng hợp Mã ISO Quốc Gia (Country Code ALPHA-2 & ALPHA-3)

Đây là danh sách đầy đủ tất cả các mã ISO của quốc gia được mô tả trong tiêu chuẩn quốc tế...

Ảnh hưởng việc binding biến giá trị đến SQL Performance

Parsing là một vấn đế trong câu query SQL động ảnh hưởng chung lên hiệu suất cậu SQL. Lập trình viên SQL không thể...

Website của bạn chính thức hiển thị “không an toàn” kể...

Vào năm 2017, trình duyệt Chrome của Google đã bắt đầu đánh dấu các trang web giao dịch không sử dụng HTTPS là "không...

5 công cụ để tăng tốc Website

Tốc độ trang web ngày càng trở nên quan trọng. Google giờ đây cân nhắc thời gian tải trang khi xếp hạng kết quả...

Setup môi trường dev MEAN (MongoDB, ExpressJS, Angular, NodeJS)

Đây là một bài viết ngắn về cách thiết lập Windows để hỗ trợ chạy MEAN (MongoDB, Express.js, Angular, Nodejs) stack applications. Tất cả 4...

Tự động hóa build npm trên Jenkins bằng Autoversion

Chu trình phát triển của bất kỳ phần mềm nào - là một loạt thay đổi liên tục, từ việc thêm ý kiến vào...

Khởi đầu với Docker trên Windows

Docker là một nền tảng phát triển đầy đủ để tạo containerized apps và Docker for Windows là cách tốt nhất để bắt đầu...

Chọn giống bắt đầu dự án phần mềm với MEAN stack

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta đúc kết câu: “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” trong sản xuất lúa nước....

Lợi ích của Continuous Integration

CI và CD cho phép các nhóm xây dựng, thử nghiệm và triển khai mã một cách an toàn. Tự động kiểm tra thông...

MOST COMMENTED

error: